I Gävle på 50-talet luktade det hav, Läkerol och stenkolsrök från ångloken på Ostkustbanan. Men framför allt luktade det kaffe. Tre rosterier kunde före vakuumförpackningarnas tid krydda hela staden med sina intensiva dofter. I dag finns bara ett kvar, Gevalia, som också är det latinska namnet på staden och även det ursprungliga namnet på läroverket som jag lämnade samtidigt som 60-talet tog sin början.

I dag håller jag sedan mer än trettio år till i Lund där jag lämnat de flesta externa uppdrag som psykolog, psykoterapeut, handledare och undervisare. Numera ägnar jag mig främst åt författande.

Mitt företag
Psykollegium AB är numera även registrerat som bokförlag. Som första titel utkom i december 2009 Det egna fallet, en psykolog ser tillbaka på sin uppväxt.

Mer om mig
Artikel i tidningen Hallå (Lund) 2018
Kort intervju på Facebook (Skrivarpodden)
Om mig på Arx förlag